Prof. Dr. Jop Groeneweg

Jop Groeneweg

Prof. Dr. Jop Groeneweg, is onderzoeker aan de TU Delft en bij TNO. Hij is bovendien hoogleraar Veiligheid in de zorg aan de Universiteit Leiden, bestuurslid van stichting Tripod en lid van de Gezondheidsraad. Hij deed onderzoek naar menselijke factoren bij incidenten en calamiteiten en veiligheid van werkprocessen. Hij onderzoekt als cognitief psycholoog al ruim 35 jaar de relatie tussen de manier waarop de hersenen werken en gedrag. Groeneweg onderscheidt een blame culture en een just culture als tegenpolen in beleid. Bestraffen werkt niet als je echt een veilige werkomgeving wil nastreven, is zijn overtuiging.

Woensdag Woensdag 01 november 2023

Risico's zien en begrijpen

Prof. Dr. Jop Groeneweg, onderzoeker aan TU Delft en TNO, pleit voor een 'just culture' in plaats van een 'blame culture' voor echte veiligheid in de werkomgeving.