Chris van der Heijden
Chris van der Heijden Vanderlande

Pilot – Zelfonderzoek arbeidsongeval

In september 2018 werd ik gevraagd om namens mijn werkgever een ongeval te onderzoeken. Het ongeval was meldingsplichtig dus I-SZW bezocht de locatie om onderzoek naar de oorzaak te doen. Na een eerste bezichtiging door I-SZW werd ons aangeboden om – bij wijze van pilot - het onderzoek volledig zelf uit te voeren. Die kans hebben we gepakt. Het onderzoek was ook voor ons een eye-opener; aantal verschillen tussen theorie en praktijk werden plots duidelijk. Na het concept rapport te hebben ingestuurd kregen we de nodige feedback waardoor we vooral de aanbevelingen nog wat scherper moesten stellen; vooral de structurele verbetering in de organisatie werd door I-SZW als noodzakelijk gezien. Uiteindelijk werd het onderzoek / rapport goedgekeurd, werd de boete kwijtgescholden en heeft mijn werkgever de nodige structurele verbeteringen doorgevoerd. Het hele traject was behoorlijk arbeidsintensief maar de opbrengst in termen van verbetering van de veiligheid zijn ook aanzienlijk. Al met al een positieve ervaring.