Gerard van Duijn
Gerard van Duijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst, meer dan alleen milieu?

Als een veiligheidskundige het woord (acroniem) Omgevingsdienst hoort, zal hij vermoedelijk in eerste instantie naar Google grijpen om het op te zoeken. De overeenkomst met I-SZW, maar dan ten aanzien van milieu zal hij vermoedelijk niet direct leggen. De Omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. OK, denkt de doorsnee veiligheidskundige: dit is dus milieu en dus ver van mijn bed. Niets is echter minder waar. Milieuaspecten en veiligheidsaspecten zijn wel degelijk samenwerkende verschillen. Denk maar eens terug aan de brand op Moerdijk: een ingrijpend veiligheidskundige thema maar ook een forse milieuschade. Oftewel twee zaken die toch samenhangen.

Gerard van Duijn Inspecteur bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en oud student bij Apply zal aan de hand van de problematiek rondom varend ontgassen (denk aan brand, denk aan explosie, denk aan milieuschade) de verbanden zichtbaar maken tussen deze beide samenwerkende verschillen.