Leo Vroegop
Leo Vroegop TechSaCon, Technical Safety Consultant Nederland

Machineveiligheid toepassen om de arbeidsveiligheid en arbeidsgezondheid continu te stimuleren

De mens werkt al vele eeuwen met machines, en deze zijn niet meer weg te denken in de huidige industrie. Met de industriële revolutie en de daaraan verbonden machine industrie, zijn en worden er op de dag van vandaag machines ontwikkeld om handelingen uit te voeren die voorheen handmatig werden uitgevoerd. Met als voordeel dat een bedrijf sneller en goedkoper zijn producten kan fabriceren/ verpakken etc., wat resulteert in meer omzet / winst voor het bedrijf.

Met de komst van een machine en de verdere ontwikkeling hiervan is ook een gevaar ontstaan bij het werken met machines, namelijk: “Het gevaar van zwaar lichamelijk letsel, wat mogelijk tot de dood kan leiden bij het werken met machines”.

Om ervoor te zorgen dat er zo veilig mogelijke machines binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht, en de medewerkers met deze machines ook veilig kunnen werken op de werkplek. Zijn de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelrichtlijn tot stand gekomen.

Wanneer men beide richtlijnen toepast binnen een bedrijf dan bevordert dit de arbeidsveiligheid en de arbeidsgezondheid.

Wilt u graag weten wat de relatie is van beide richtlijnen, om de arbeidsveiligheid en de arbeidsgezondheid continu te stimuleren binnen een bedrijf. Dan vertel ik u graag daar meer over op de parallelsessie die plaatsvindt op de Veiligheidsdag van Apply op 22 mei te Hoeven.