Marcel Vervoort
Marcel Vervoort NWO-I

The power of digital instruction and training.
Implementatie van digitale instructie en training bij wetenschappelijke instituten van NWO-I

Inleiding

Onder NWO-I vallen diverse wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Het betreft: AMOLF, ARCNL, ASTRON, DIFFER, CWI, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Al deze instituten verrichten wetenschappelijk onderzoek binnen gedefinieerde onderzoeksgebieden zoals: biofysica, wiskunde en ecologische systemen. Een aantal instituten verricht onderzoek in laboratoria waarbij gebuikt wordt gemaakt van o.a.: gevaarlijke stoffen, ioniserende straling, GGO’s en lasers.

Probleemstelling

In 2014 bleek uit een analyse dat een groot aantal (60% - 80%) nieuwe medewerkers bij Nikhef, AMOLF en ARCNL niet of te laat deelnamen aan voorlichting en onderricht. Het gevolg was dat deze medewerkers beperkt op de hoogte waren van noodprocedures en andere veiligheidsregels in de laboratoria. Naar aanleiding van de genoemde analyse hebben de directies van AMOLF, ARCNL en Nikhef de afdeling Arbo&Milieu opdracht gegeven digitale Instructie en Trainging (dI&T) te implementeren.

Tijdens Marcel zijn parallelsessie vertelt hij alles over hoe ze de dI&T hebben geïmplementeerd en de resultaten die hieruit voortgekomen zijn.