Martin van der Ende
Martin van der Ende Ovet

PGS-richtlijnen: integrale veiligheidskunde en milieukunde

In deze sessie zal de integrale veiligheidskunde en milieukunde in de PGS-richtlijnen centraal staan. Een PGS-richtlijn beschrijft integraal de belangrijkste risico's van activiteiten met gevaarlijke stoffen voor de omgevings- en brandveiligheid (Wabo) en de veiligheid van werknemers (Arbo) en de mogelijke gevolgen van die activiteit voor de rampenbestrijding.

Aspecten uit de PGS15 (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) zullen besproken worden inclusief bijbehorende voorschriften. Denk hierbij aan aspecten zoals bijvoorbeeld explosieveiligheid, onbedoeld vrijkomende dampen, bouwkundige eisen, bodembeschermende voorzieningen, opvang hemel- en bluswater, verpakking en etikettering, brandbeveiliging, intern noodplan etc.

Op het einde van de sessie ben ik met name benieuwd naar jullie meningen welke competenties noodzakelijk zouden moeten zijn om de naleving van de voorschriften uit de PGS-richtlijnen te kunnen beoordelen.