Patrick van de Sande en Karien van der Loo - van de Sande
Patrick van de Sande en Karien van der Loo - van de Sande Stichting Arbeidsongevallen

Afgelopen jaar stonden Patrick en Karien voor het eerst op de Apply Veiligheidsdag. Het thema van die Veiligheidsdag was “Niets is wat het lijkt”. Een veiligheidskundige zal deze titel vermoedelijk snel verbinden aan situaties die ook wel aangeduid worden als: een ongeluk zit in een klein hoekje, onwetendheid, domweg vergeten of een situatie die totaal niet gevaarlijk leek.

Patrick en Karien zijn de nabestaanden van Toon, Toon is in 2014 slachtoffer geworden van een dodelijk arbeidsongeval. Patrick en Karien hebben tijdens de Veiligheidsdag van afgelopen jaar verteld over hoe ze zijn omgegaan met hun verlies en wat ze de afgelopen jaren hebben losgemaakt in de wereld van veiligheid. De zin “Niets is wat het lijkt” heeft dan ook een dubbele betekenis. Het is ook een aanmoediging om door te gaan als het moeilijk wordt. Denk niet te snel dat het toch geen zin heeft om die verandering door te zetten. Niets is wat het lijkt is daarom ook een kans op nog meer veiligheid.

Samen hebben ze het boek "Toon" geschreven, wat staat voor een naam en een werkwoord. In dit boek beschrijven ze de verwerking en afwikkeling van het bedrijfsongeval, waarbij hun man/zwager om het leven kwam. Tijdens het rouwen en het juridisch proces kozen de nabestaanden ervoor om te gaan samenwerken met de verzekering, de arbeidsinspectie, de pensioenfondsen en het bedrijf van het slachtoffer. In plaats van de gebruikelijke eisen: boete, financiële compensatie en een sluitende verklaring over het waarom van het ongeval, gingen ze akkoord met een 'veiligheidsverbeterplan' en stelden ze een andere manier van schadeloosstelling voor. Het vereiste een nieuwe manier van denken, 'omdenken', en gaf de familie de mogelijkheid om zich meer met de menselijke kant van het bedrijfsongeval bezig te houden en de collega's van het slachtoffer kregen betere arbeidsomstandigheden, zodat een soortgelijk ongeval minder vaak of niet meer kan voorkomen. 

Ook dit jaar staan Patrick en Karien weer op de Veiligheidsdag, om ons mee te nemen in het vervolg van hun verhaal...