Rob van de Walle
Rob van de Walle Apply Opleidingen en Advies

De BoKS

Nee, hiermee wordt niet bedoeld, wat de Engelsen noemen “ the noble art for gentlemen” maar in goed Nederlands: de Body of Knowledge & Skills.

Het is velen al jaren een (forse) doorn in het oog dat er onvoldoende eenduidigheid over wat nu aan het einde van een opleiding verwacht wordt aan kennis van een Operationeel, Middelbaar of Hogere Veiligheidskundige.

Indirect was dit ook de mening van de Europese Unie, die Nederland hier op terecht heeft gewezen. Deze terechtwijzing was blijkbaar nodig om een en ander in beweging te krijgen.

Op dit moment is een werkgroep vanuit de gezamenlijke opleiders en de beroepsvereniging (NVVK) druk doende om deze BoKS uit te werken en voor te leggen aan het ministerie. Namens de opleiders zit ik in deze stuurgroep.

Vertrekkend vanuit een kort historisch perspectief zal ik jullie meenemen naar de actuele stand van zaken en ook een prospectieve analyse van de (nabije) toekomst geven.

Ben je geïnteresseerd in deze belangrijke ontwikkeling in ons vakgebied, mis dan deze parallelsessie niet.