Robert-Jan Stuut
Robert-Jan Stuut Aecom (een Wolters Kluwer partner)

Invoering - ISO45001 – Veiligheid en Gezondheid

10 Valkuilen en tips om deze te vermijden

Bij de introductie en/of overgang naar de ISO45001 kunnen vele valkuilen op de loer liggen. Aan de hand van een aantal praktijk voorbeelden zullen we ingaan op valkuilen omtrent auditeren, actieplannen en het beleid. Het kunnen beschikken over een goed VMS is vaak een gemis in deze. Graag geven we je inzicht in de mogelijkheden om dit te structureren  en te integreren.   

Wolters Kluwer en Aecom werken op gebied van ISO nauw samen in Nederland. Op de Veiligheidsdag kunnen ook je vragen beantwoorden bij de Wolters Kluwer stand.